Drobečková navigace

Úvod > Naše školka > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Březová, okres Zlín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Březová
Březová 36
763 15 Slušovice

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Školní výdejna

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Březová
  Březová 6
  763 15 Slušovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Březová
  Březová 6
  763 15 Slušovice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  6:30 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 577 982 137

  4.5 Adresa internetové stránky

  msbrezova.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Březová
  Březová 6
  763 15 Slušovice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  reditelka@msbrezova.cz
  Další elektronické adresy:
  ms.brezova@volny.cz

 • 4.8 Datová schránka

  dyauqxu

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 279030180277/0100

6. IČO

75023521

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  Dokumenty

  Školní vzdělávací program a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - k nahlédnutí naleznete v šatně budovy mateřské školy.

 • 8.2 Rozpočet

  Zveřejněn na webových stránkách zřizovatele - obce Březová.

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditelka@msbrezova.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): dyauqxu

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:  Mateřská škola Březová, Březová 6, 763 15 Slušovice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřská škola Březová, okres Zlín, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.