Drobečková navigace

Úvod > Co nás čeká > Logopedie

Logopedie

Mateřská škola zajišťuje logopedickou prevenci, která probíhá denně v komunitním kruhu a je zaměřena na gymnastiku mluvidel, rozvoj fonematického vnímání – sluchové pozornosti, diferenciace, vytleskávání slabik atd. Cílem je podchycení a řešení logopedických vad u předškolních dětí docházejících do MŠ. Podle závažnosti následuje odeslání dětí ke klinickému logopedovi nebo péče probíhá pod dohledem logopedického asistenta a spolupráce rodičů v MŠ.

Individuálně se věnujeme dětem na základě Depistáže, která probíhá v září daného školního roku a na základě jejího zjištění následuje 1x za 14 dní individuální logopedie. K nápravě výslovnosti nebo správnému vyvození hlásek využíváme spolupráce rodičů, bez kterých by nebylo možné dosáhnout žádoucích výsledků.