Drobečková navigace

Úvod > Naše školka > Organizace MŠ

Organizace MŠ

Dopoledne

6.30 – 8.00 Scházení dětí

Hry a činnosti dle volby dětí

7.30 – 8.00 Průběžné podávání snídaně

8.00 – 9.30 Ranní cvičení (relaxační a jógová cvičení, pohybové a taneční hry)

Řízené a spontánní činnosti Skupinové a individuální hry

Jazykové chvilky, smyslové hry Tvořivé a výtvarné činnosti

Hygiena, ovocná svačinka

9.30 – 11.30 Pobyt venku

11.30 – 12.00 Hygiena, oběd

Odpoledne

12.00 – 12.15 Odchod dětí po obědě

Hygiena, příprava na odpolední odpočinek

12.15 – 14.15 Odpolední odpočinek

Alternativní spaní – pohádka, vyprávění, hodnocení dopoledních činností, logopedická prevence, grafomotorické listy, didaktické hry, diagnostika dětí, individuální vzdělávání.

14.15 – 14.30 Hygiena, odpolední svačinka

14.30 – 16.00 Odpolední zájmové činnosti dětí, individuální péče, poradenství rodičům,

Odchod dětí domů

1x měsíčně probíhá ,,Den plný her“ – diagnostika dětí (pozorování, rozhovory) při spontánních hrách