Drobečková navigace

Úvod > Naše školka > Omlouvání dětí

Omlouvání dětí

  • Pokud je zákonnému zástupci dítěte, které neplní povinné předškolní vzdělávání, dopředu známá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost kdykoliv předem nebo v den nepřítomnosti dítěte osobně nebo telefonicky učitelce vykonávající pedagogickou činnost ve třídě od 6.30-7.30 hod. na telefon: 577 982 137. V případě náhlého onemocnění dítěte omlouvá zákonný zástupce dítě taktéž osobně nebo telefonicky první den nepřítomnosti dítěte výše uvedeným způsobem.

Omlouvání a uvolňování dětí, které v mateřské škole plní povinné předškolní vzdělávání:

  • v případě předem známé nepřítomnosti dítěte ve škole omlouvá zákonný zástupce dítě kdykoliv předem osobně nebo telefonicky, nejpozději však první den nepřítomnosti v době od 6.30 – 7.30 hod.
  • v případě návštěvy lékaře nebo náhlého onemocnění dítěte omlouvá zákonný zástupce absenci bezodkladně, osobně nebo telefonicky v době od 6.30 – 7.30 hod.
  • v případě jakékoliv nepřítomnosti dítěte plnícího povinnou školní docházku nahlásí zákonný zástupce datum začátku nepřítomnosti a důvod nepřítomnosti dítěte. Učitelka zapíše tyto informace do Omluvného listu dítěte spolu se způsobem omluvení dítěte. Po návratu dítěte do školy doplní učitelka datum nástupu dítěte a zákonný zástupce potvrdí uvedené informace svým podpisem spolu s podpisem učitelky, která převzala omluvenku
  • v případě delší neúčasti ve vzdělávání je ředitelka mateřské školy oprávněna dle § 34a Školského zákona požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte (např. vyjádření lékaře) a zákonný zástupce je povinen tyto důvody doložit do 3 dnů ode dne výzvy

Informace o omluvení dítěte ze vzdělávání je automaticky postoupena mateřskou školou i do zařízení školního stravování. Není-li nepřítomnost dítěte včas omluvena (do 7.30 hod.), bude dítě pro školní stravování počítáno jako přítomné!

Telefonní číslo pro omlouvání dětí: 577 982 137.