Drobečková navigace

Úvod > Naše školka > Aktuality > ZÁPIS DO MŠ 2021

ZÁPIS DO MŠ 2021Datum konání:
2.5.2021
Datum ukončení:
16.5.2021

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 proběhne vzhledem k nepříznivé epidemické situaci v souladu s § 34 školského zákona

v době od 2.května do 16.května 2021 

Dítě je do mateřské školy přijato na základě těchto dokumentů:

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (ke stažení zde: ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE 2021).

+ Doložení řádného očkování dítěte (je součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha).

+ Rodný list dítěte (při dálkovém zápisu – email, DS, pošta - zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte).

+ Průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  1. Poštou na adresu: MŠ Březová, Březová 6, 763 15 Slušovice (rozhodující je datum podání, doporučujeme zaslat doporučeně)
  2. Datovou schránkou: ID datová schránky školy: jfq8vy
  3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na email: reditelka@msbrezova.cz. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
  4. Osobním podáním 16. 5. 2021 od 12.00 – 16.00 hodin v ředitelně školy bez přítomnosti dítěte a pouze s jedním zákonným zástupcem dítěte po předchozí telefonické domluvě (577 982 134 nebo 604 287 049) při dodržení epidemických nařízení.

Dle § 34 a, odst. 2 zákona č. 561/2004 (školského zákona) je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte předškolní vzdělávání povinné.  

Jakékoliv další informace týkající se zápisu zodpovíme na tel.: 604 287 049.

ZÁPIS 2021 - PLAKÁT

Kritéria Březová 2021